Tilskudd

Det finnes midler å søke hos Vestfold Teaterråd

Vi mottar årlig støtte fra Vestfold Fylkeskommune (fra 2020 Vestfold og Telemark fylkeskommune), som vi deler ut til våre medlemslag.  For å motta støtte, må du med andre ord være medlem. Du kan melde deg inn ved å fylle ut skjemaet nedenunder – elektronisk eller nedlastet. Det koster kr 300,- for lag under 30 medlemmer, og kr 500,- for de som er flere enn dette. Pga. korona har medlemskontigenten blitt senket til kr 50,- De siste årene har vi endret kriteriene for at et lag eller et prosjekt skal kunne motta støtte. Dette kan du søke på hos oss:

Innmeldingsskjema elektronisk 

Tilskudd til å delta på festival

Gjelder lag som ønsker å ta hele eller deler av en forestilling til festival. Gjelder både innland og utland. Skriftlig søknad vedlagt budsjett, antakelsesbrev,  eller annet som dokumenterer deltakelse. Legg også ved en beskrivelse av festivalen, med henvisning til nettsted.  

Felles skjema finnes her: Søknadskjema

Tilskudd til kurs og arrangementer

Ønsker dere å arrangere kurs/workshop? Ta direkte kontakt på post@vestfoldteaterrad.no dersom dette er interessant. Kurset kan knyttes til en produksjon, men må samtidig være åpen for deltakere i alle lag.

Felles skjema finnes her: Søknadskjema

Tilskudd til prosjekt

Har du et prosjekt på gang som faller inn under ett eller flere av våre kriterier for tilskudd (se under) og som berører våre satsningsområder,  så har du mulighet for å søke midler.

Prosjektbeskrivelse skal inneholde

Budsjett

Tidsplan

Felles skjema finnes her: Søknadskjema

 Satsningsområder 2020-2024

VOTTR er opptatt av at teateret skal vekke, provosere og være en synlig del av samfunnsdebatten. I den forbindelse har vi valgt ut følgende satsningsområder:

  • Lokale revytradisjoner som gjennomgående griper om lokale forhold.
  • Produksjon av tekster som berører lokalhistoriske temaer, som for eksempel spel, vandreteater o.l
  • Forestillinger som tradisjonelt ikke laget driver med
  • Seniorteater
  • Gjøre teater tilgjengelig for alle

Alle medlemslag i Vestfold og Telemark Teaterråd kan benytte seg av våre medlemsfordeler. Hvis du ikke er medlem av disse organisasjonene, eller du kun jobber med et enkeltstående prosjekt, kan du melde deg inn i VOTTR som enkeltmedlem. Søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett,kontonummer m.m.sendes til hei@vottr.no Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Felles skjema finnes her: Søknadskjema

Eksterne steder å søke:

Spør oss gjerne om hvordan du håndterer de ulike tilskuddsordningene, eller sjekk ut selv:

Frifond teater

Scenefolk

Musikkutstyrsordningen

Studieforbundet kultur og tradisjon (vi formidler)

Momskompensasjon (vi formidler)

Sjekk også tilskuddsportalen

Frifond teater

Hvordan utbetales tilskudd?

Tilskudd utbetales vanligvis med 1/2part først. Andre del utbetales når regnskap og kort rapport foreligger.  Det må synliggjøres at prosjektet har fått tilskudd fra vtr.(plakat/program/facebook etc)