Tilskudd

Det finnes midler å søke hos Vestfold Teaterråd

Vi mottar årlig støtte fra Vestfold Fylkeskommune (fra 2020 Vestfold og Telemark fylkeskommune), som vi deler ut til våre medlemslag.  For å motta støtte, må du med andre ord være medlem. Du kan melde deg inn ved å fylle ut skjemaet nedenunder – elektronisk eller nedlastet. Det koster kr 300,- for lag under 30 medlemmer, og kr 500,- for de som er flere enn dette. De siste årene har vi endret kriteriene for at et lag eller et prosjekt skal kunne motta støtte. Dette kan du søke på hos oss:

Innmeldingsskjema elektronisk eller….

Tilskudd til å delta på festival

Gjelder lag som ønsker å ta hele eller deler av en forestilling til festival. Gjelder både innland og utland. Skriftlig søknad vedlagt budsjett, antakelsesbrev,  eller annet som dokumenterer deltakelse. Legg også ved en beskrivelse av festivalen, med henvisning til nettsted.  

Tilskudd til kurs og arrangementer

Ønsker dere å arrangere kurs/workshop? Ta direkte kontakt på post@vestfoldteaterrad.no dersom dette er interessant. Kurset kan knyttes til en produksjon, men må samtidig være åpen for deltakere i alle lag.

Tilskudd til «utflyttede» vestfoldinger som setter opp en forestilling i Vestfold

Har du flyttet fra fylket, lært mye og ønsker å komme tilbake og sette opp en forestilling i Vestfold? Vi kan også være behjelpelig med tips og råd. Kriterier: Du må være over 18 år, produksjonen bør ha flere forestillinger.

Søknad elektronisk, eller….

Tilskudd til prosjekt

Har du et prosjekt på gang som faller inn under ett eller flere av våre kriterier for tilskudd (se under) og som berører våre satsningsområder,  så har du mulighet for å søke midler.

Søknadskjema elektronisk, elller…

 Satsningsområder 2015-2019

VTR er opptatt av teateret skal vekke, provosere og være en synlig del av samfunnsdebatten. I den forbindelse har vi valgt ut følgende satsningsområder: –

«Usynlig teater» – Forumteater – Lokale revytradisjoner som gjennomgående griper om lokale forhold – Forestillinger som tradisjonelt ikke laget driver med (F.eks. «Smalere produksjoner») – Seniorteater Alle medlemslag og foreninger i Frilynt Vestfold, Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold 4H har også medlemskap i Vestfold teaterråd, og kan benytte seg av våre medlemsfordeler. Hvis du ikke er medlem av disse organisasjonene, eller du kun jobber med et enkeltstående prosjekt, kan du melde deg inn i VTR som enkeltmedlem. Nye søknadsskjemaer er under utarbeiding, men dersom du mener du faller innenfor kriteriene kan du formulere en søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett,kontonummer m.m. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Øvrige tilskudd:

  • Usynlig Teater
  • Forumteater
  • Lokale revytradisjoner som gjennomgående griper om lokale forhold
  • Forestillinger som laget tradisjonelt ikke driver med
  • Seniorteater

Alle medlemslag og foreninger i  Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold 4H har også medlemskap i Vestfold teaterråd, og kan benytte seg av våre medlemsfordeler. Hvis du ikke er medlem av disse organisasjonene, eller du kun jobber med et enkeltstående prosjekt, kan du melde deg inn i VTR som enkeltmedlem.

For å søke prosjekter, er det viktig at du legger ved en prosjektbeskrivelse, budsjett og en fremdriftsplan med milepæler

Eksterne steder å søke:

Spør oss gjerne om hvordan du håndterer de ulike tilskuddsordningene, eller sjekk ut selv:

Frifond teater

Musikkutstyrsordningen

Studieforbundet kultur og tradisjon (vi formidler)

Momskompensasjon (vi formidler)

Sjekk også tilskuddsportalen

Frifond teater