Vestfold og Telemark teaterråd er en paraplyorganisasjon for teaterlagene og -organisasjonene i det frivillige teaterlivet i fylket

Tidligere var vi et fylkesledd av Norsk teaterråd, som igjen var et departementsnedsatt utvalg. I dag er Norsk teaterråd historie, og vi har nylig knyttet oss til fagnettverket «Nettverk for regionale teaterråd».

Vestfold og Telemark teaterråd er en organisasjon som drives på frivillig basis og har tilsatt fylkessekretær. Vi mottar midler fra fylket for å utvikle det frivillige teaterlivet i hele regionen.