Årsmøte 4HVestfold

Hvert år blir teaterrådet invitert til årsmøtet til et av våre eldste medlemmer. Jeg blir alltid like imponert over det profesjonelle som preger denne organisasjonen. Det er ikke uten grunn at styreverv i 4H faktisk teller på en cv!

Dette årsmøtet ble(som hos andre) også preget av corona med både fysisk og digital deltagelse. Utover vanlige årsmøtesaker, var det også lagt opp til en generaldebatt om hva 4H skal ha av aktiviteter. Flere engasjert seg i dette og kom med gode forslag.

Takk for invitasjon!

Else Sorkmo

1 737 kommentarer