Søk støtte hos oss!

 

Vestfold teaterråd har de siste årene endret kriteriene for at et lag eller et prosjekt skal kunne motta støtte.

Dette kan du søke på hos oss:

 

Stipendordning for unge talenter

VTR ønsker å støtte unge som ønsker å utvikle seg innen scenefaget. Hos oss kan du søke støtte til kurs/skolegang innen områder som tekstforfatter, skuespiller, lys, lyd, scenografi, regi, sang, musikk etc.

Kriterier: Du må ha fylt 18 år. Vedlagt søknaden bør ligge kursbeskrivelse, evt utdanningsløp, samt oversikt over tidligere erfaringer innen scenekunst, referanser eller lignende.

 

Tilskudd til å delta på festival

Gjelder lag som ønsker å ta hele eller deler av en forestilling til festival.

Gjelder både innland og utland.

Skriftlig søknad vedlagt budsjett, antakelsesbrev,  eller annet som dokumenterer deltakelse.

Legg også ved en beskrivelse av festivalen, med henvisning til nettsted.

 

Tilskudd til kurs og arrangementer

Ønsker dere å arrangere kurs/workshop i samarbeid med oss?

Ta direkte kontakt på post@vestfoldteaterrad.no dersom dette er interessant. Kurset kan knyttes til en produksjon, men må samtidig være åpen for deltakere i alle lag.

 

Tilskudd til nyetablering

Har du lyst til å starte et nytt revy/teaterlag? Da kan du søke støtte fra oss.

Vi kan også hjelpe deg med råd og tips på andre områder; vedtekter og organisering, blant annet.

 

Tilskudd til «utflyttede» vestoldinger som setter opp en forestilling i Vestfold

Har du flyttet fra fylket, lært mye og ønsker å komme tilbake og sette opp en forestilling i Vestfold? Da kan vi være behjelpelig, både med tips og råd.

Kriterier: Du må være over 18 år, produksjonen bør ha flere forestillinger.

 

Satsningsområder 2015-2019

VTR er opptatt av teateret skal vekke, provosere og være en synlig del av samfunnsdebatten. I den forbindelse har vi valgt ut følgende satsningsområder:

– «Usynlig teater»

– Forumteater

– Lokale revytradisjoner som gjennomgående griper om lokale forhold

– Forestillinger som tradisjonelt ikke laget driver med (F.eks. «Smalere produksjoner»)

– Seniorteater

Alle medlemslag og foreninger i Frilynt Vestfold, Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold 4H har også medlemskap i Vestfold teaterråd, og kan benytte seg av våre medlemsfordeler. Hvis du ikke er medlem av disse organisasjonene, eller du kun jobber med et enkeltstående prosjekt, kan du melde deg inn i VTR som enkeltmedlem. Nye søknadsskjemaer er under utarbeiding, men dersom du mener du faller innenfor kriteriene kan du formulere en søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett, kontonummer m.m. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Det er foreløpig midler igjen i 2018.

Forestillingen «Spillelista» fra Larvik har fått støtte fra VTR to år på rad. Nå regner vi med at de står på egenhånd 🙂 Dette er et godt eksempel på «unge talenter som tar en forestilling hjem til fylket». Ofte faller disse prosjektene mellom to stoler når det gjelder å søke midler.