Søk støtte hos oss!

 

Vestfold teaterråd har de siste årene endret kriteriene for at et lag eller et prosjekt skal kunne motta støtte.

Dette kan du søke på hos oss:

 

Tilskudd til å delta på festival 

Gjelder lag som ønsker å ta hele eller deler av en forestilling til festival. 

Gjelder både innland og utland. 

Skriftlig søknad, eller benytt link: vedlagt budsjett, antakelsesbrev,  eller annet som dokumenterer deltakelse. 

Legg også ved en beskrivelse av festivalen, med henvisning til nettsted. 

 

Tilskudd til kurs og arrangementer 

Ønsker dere å arrangere kurs/workshop? 

Ta direkte kontakt på post@vestfoldteaterrad.no dersom dette er interessant. Kurset kan knyttes til en produksjon, men må samtidig være åpen for deltakere i alle lag. 

 

 

Tilskudd til «utflyttede» vestfoldinger som setter opp en forestilling i Vestfold  

Har du flyttet fra fylket, lært mye og ønsker å komme tilbake og sette opp en forestilling i Vestfold? I tillegg til å bistå med midler,  kan vi også være behjelpelig med tips og råd. 

Kriterier: Du må være over 18 år, og produksjonen bør ha flere forestillinger. Link til søknadsskjema finner du her:

 

Satsningsområder 2015-2019 

VTR er opptatt av teateret skal vekke, provosere og være en synlig del av samfunnsdebatten. Vi er også opptatt av at de mindre synlige produksjonene skal få gode kår i fylket vårt og vi ønsker å bidra til å ivareta mangfoldet. I den forbindelse har vi valgt ut følgende satsningsområder: 

– «Usynlig teater» 

– Forumteater 

– Lokale revytradisjoner som gjennomgående griper om lokale forhold 

– Forestillinger som tradisjonelt ikke laget driver med (F.eks. «Smalere produksjoner») 

– Seniorteater

Tilskudd til prosjekt 

Har du et prosjekt på gang som faller inn under ett eller flere av våre satsningsområder så har du mulighet for å søke midler. Søknadsskjema finner du her:

Alle medlemslag i Vestfold bygdeungdomslag og Vestfold 4H har også medlemskap i Vestfold teaterråd, og kan benytte seg av våre medlemsfordeler. Hvis du ikke er medlem av disse organisasjonene, eller du kun jobber med et enkeltstående prosjekt, kan du melde deg inn i VTR som enkeltmedlem. Du finner innmeldingsskjema her:

Tilskudd utbetales vanligvis med 1/2part først. Andre del utbetales når regnskap og kort rapport foreligger.  Det må synliggjøres at prosjektet har fått tilskudd fra VTR (plakat/program/facebook etc).

 Prosjektbeskrivelse skal inneholde 

  • Idé knyttet opp til våre satsningsområder
  • Budsjett 
  • Tidsplan med milepæler (premiéredato, f.eks)
  • Antall involverte
  • Spillested
  • Annen relevant informasjon

 

Alle søknader vil bli behandlet fortløpende.  

 

Øvrige tilskudd: 

VTR formidler en del kursstøtte. De viktigste støtteordningene finner du her:

Frifond (link) Her må du søke direkte, men vi hjelper deg gjerne på veien. Husk: LNU, som behandler søknadene, følger nøye opp at dere forholder dere til tilskuddskriteriene..

Momskompensasjon: Vestfold Teaterråd hjelper til med momskompensasjon for laget ditt. Ta direkte kontakt på post@vestfoldteaterrad.no

Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi formidler for tiden voksenopplæringsmidler via vårt nasjonale nettverk «Nettverk for regionale teaterråd», som igjen har en avtale med Studieforbundet Kultur og tradisjon. For å søke VO-midler, oppgir du «Nettverk for regionale teaterråd»/Vestfold Teaterråd som organisasjon. Vi bekrefter deretter medlemskapet. Har du spørsmål rundt dette: ikke nøl med å ta kontakt på post@vestfoldteaterråd.no eller direkte til Elin Feen på 91176872.. Voksenopplæringsmidler leser du om, og søker her:

 

Sjekk også tilskuddsportalen 

Den fargerike og flotte forestillingen «Siste båt fra Verven» (Teatergruppen Masken, Horten) fikk støtte i 2017/18.