Medlemmer i Vestfold Teaterråd

Du kan melde laget ditt direkte inn i VTR, eller du kan være medlem via en organisasjon (for tiden gjelder det 4H Vestfold og Vestfold Bygdeungdomslag).

Direktemedlemmer hos oss er:

Breidablikk Teaterverksted

Larvik Barne- og Ungdomsteater

Stella Polaris barne- og ungdomsgruppe

Teater på Tvers

Stiftelsen Studio Nille

Skuespirene

Danseforeningen Syv Slør

Medlemmer av 4H og VBU er da også via sin organisasjon medlemmer, og kan søke støtte m.m på lik linje som direktemedlemmene.