Vestfold Teaterråd

 

Vestfold Teaterråd (VTR) ble etablert 1980, og var ment å være et fylkesorgan under Norsk Amatørteaterråd. Historien som følger, sier vel mye om at det kan være tvilsom om dette direkte kan kalles å «sortere under», all den tid rådet hele tiden har eksistert uavhengig av det som etter hvert kom til å hete Norsk Teaterråd.

 

Fram til årtusenskiftet, jobbet rådet aktivt med kursing, veiledning, sosiale treff, teaterturer og koordinering av info om de ulike gruppene og laga som fantes i fylket. Medlemmer av rådet hadde også revyforestillinger, som de tok med rundt i fylket. Ved siden av dette hadde de lysutleie til en rimelig penge og formidling av ressurspersoner ut til laga.

Som alle andre lag, har aktiviteten gått i bølger i VTR. Fra  2007 har rådet hatt tilskudd fra Vestfold Fylkeskommune. Dette skal dekke en 13% stilling. Disse 13% utgjorde opprinnelig VTR sin «andel» av en full sekretærstilling, som var delt mellom Vestfold Kulturnettverk (50%) og Korforbundet i Vestfold (37%).

Sommeren 2014 satt rådet seg ned, da det så at det var viktig å tenke nye tanker. Interessen for kurs blant voksne hadde dalt. I tillegg var andre aktører ivrige på tilbudssiden når det gjaldt kurs, og man observerte at markedet med dette var mettet. Rådet la hodene i bløt, og skrev en ny søknad for kommende fireårsperiode, med påfølgende handlingsplan.

 

Fokus områdene var:        Teater på Tvers (Seniorteater innvandrerteater)

Smalt teater (ikke alle bør spille Kardemommeby og Annie)

Forumteater

 

Stipendordning som bl.a. gir bidrag til:                                   Unge utøvere som tar forestillinger «hjem» til fylket

Prosjekter på tvers av lag

Nye tekster med lokal forankring

Grupper som tar en forestilling til festival

Produksjoner med «smale» oppsetninger

Unge talenter som skal studere i utlandet

I tillegg kan laga søke midler til kurs i forbindelse med egne produksjoner. Kursa må da være åpne for deltakere utenifra.

Planene videre er mange og spennende, og prosjekter innenfor de tre fokusområdene er igangsatt.

Koordinator i 13% stilling er Elin Feen