Nytt nettverk for regionale teaterråd

Kvelden 4. september ble Nettverk for regionale teaterråd NRT etablert som egen frivillig forening av :
1. Rogaland Teaterråd
2. Nord-Trøndelag Teatersamlag
3. Rosegården Teater
4. Vestfold Teaterråd
5. Oslo Teatersenter
6. Akershus Amatørteaterråd
NRT er allerede godt i gang med en arbeidsplan for 2017 og 2018. Vi har etabert teaterfaglig og kulturpolitisk utveksling. Syv tidligere teaterråd og represententer for amatørteater i andre fylker er blitt kontaktet angående etableringen. I utgangspunktet har organisasjonene fra Akershus, Oslo, Vestfold og Agder jobbet sammen i et halvt år. NRT ønsker å fremme samarbeid mellom medlemmene. NRT jobber for å være et bindeledd og øke forståelsen for amatørteater i Norge. NRT vil stimulere fellestiltak, ivareta interesser og drive informasjonsarbeid som gagner hele amatørteateret i Norge.
Styreleder er Tone Runsjø Akershus Amatørteateråd, nestleder er Ragnhild Pedersen fra Oslo Teatersenter, og Elin Feen fra Vestfold Teaterråd og Atle Håland fra Rosegården Teater er styremedlem.