Søk midler hos oss!


Vestfold teaterråd har de siste årene endret kriteriene for at et lag eller et prosjekt skal kunne motta støtte.

Dette kan du søke på hos oss:

Stipendordning for unge talenter

VTR ønsker å støtte unge som ønsker å utvikle seg innen scenefaget. Hos oss kan du søke støtte til kurs/perfeksjonering som tekstforfatter, skuespiller, lys, lyd, scenografi, regi, sang, musikk etc. Kriterier: Du må ha fylt 18 år. Vedlagt søknaden bør ligge kursbeskrivelse, utdanningsløp, samt oversikt over tidligere erfaringer innen scenekunst, referanser eller lignende.

Tilskudd til lag som tar en forestilling – eller deler av den – til festival

(Gjelder både innland og utland)

Skriftlig søknad vedlagt antakelsesbrev, budsjett og/eller annet som dokumenterer deltakelse. En beskrivelse av festivalen, med henvisning til nettsted eller annet er også greit å sende med.

Tilskudd til kurs og arrangementer

Vestfold Teaterråd arrangerer kurs i samarbeid med enkeltlag. Kursa kan godt være knyttet opp mot produksjoner, samtidig som det må være åpent for andre å melde seg på. Ta direkte kontakt dersom du ønsker et kurs i forbindelse med oppstart av produksjoner.

Tilskudd til nyetablering

– Det finnes steder i fylket vårt der det enten ikke spilles teater, eller hvor tilbudet ikke favner alle. Holder du til på et slikt sted, og brenner etter å etablere et miljø, enten som éngangsprosjekt eller permanent, kan du søke om støtte fra VTR

Tilskudd til Prosjekter på tvers av lag

Gjelder prosjekter som har som mål å heve kompetansen og stimulere unge talenter i fylket.

Tilskudd til unge talenter som tar en forestilling «hjem»

VTR ønsker å støtte unge voksne «utflyttede» vestfoldinger som tar en produksjon «hjem».

Kriterier: Du må være over 18 år, produksjonen bør ha flere forestillinger.

Satsningsområder 2015-2019

VTR er opptatt av teateret skal vekke, provosere og være en synlig del av samfunnsdebatten. I den forbindelse har vi valgt ut følgende satsningsområder:

– «Usynlig teater»

– Forumteater

– Lokale revytradisjoner som gjennomgående griper om lokale forhold

– Forestillinger som tradisjonelt ikke laget driver med (F.eks. «Smalere produksjoner»)

 

Nye søknadsskjemaer er under utarbeiding, men dersom du mener du faller innenfor kriteriene kan du formulere en søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett, kontonummer m.m. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Det er fortsatt noe midler igjen for 2017.

Forestillingen «Spillelista» fra Larvik har fått støtte fra VTR to år på rad. Nå regner vi med at de står på egenhånd 🙂 Dette er et godt eksempel på «unge talenter som tar en forestilling hjem til fylket». Ofte faller disse prosjektene mellom to stoler når det gjelder å søke midler.