Tilskudd til kurs

Vestfold Teaterråd deler ut tilkskudd til kurs som medlemslagene gjennomfører. Søknader behandles fortløpende.

Årsmøte 2016

Årsmøtet er gjennomført. Protokoll er lagt ut